Ειδικοί Καθαρισμοί: Τι σημαίνουν για εμάς

Η GKA SERVICES με την εξειδίκευσή του προσωπικού της, αντιμετωπίζει προκλήσεις που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνολογία.
Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών καθαρισμού έχει άμεσες επιπτώσεις στην υγεία και την ευημερία των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτούς τους χώρους.
Η μείωση των μικροοργανισμών, η καταπολέμηση των αλλεργιογόνων και η δημιουργία ενός καθαρού περιβάλλοντος συμβάλλουν στην προαγωγή της γενικής υγείας.

Καθαρισμός Υψηλού Επιπέδου (High-Touch Cleaning):

Έπειτα από κατασκευαστικά έργα, η εταιρία μας παρέχει υπηρεσίες για την απομάκρυνση σκόνης & υπολειμμάτων.

Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό χώρων όπως εργαστήρια, κλινικές, και άλλους ευαίσθητους χώρους που απαιτούν εξειδικευμένες δεξιότητες όπως ο καθαρισμός υψηλού επιπέδου (high-touch cleaning).

Έπειτα από κατασκευαστικά έργα, η εταιρία μας παρέχει υπηρεσίες για την απομάκρυνση σκόνης & υπολειμμάτων.

Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό χώρων όπως εργαστήρια, κλινικές, και άλλους ευαίσθητους χώρους που απαιτούν εξειδικευμένες δεξιότητες όπως ο καθαρισμός υψηλού επιπέδου (high-touch cleaning).

You cannot copy content of this page